Vätta poolsaare kaluritest tänapäevase tootmiseni.


Nõuka-aeg:


Saarlased on tegelenud kalapüügiga aastasadu. Veel 20. sajandi algul puudus süsteemne kalapüük Saaremaa randades, kuid 1930ndatel alustati Rootsi eeskujul bottengarnide ehk suurte süvaveemõrdade kasutamist. Mõrdade hind oli tavalisele kalurile liialt kõrge, mistõttu hakkasid kalurid koopereeruma – see lõi aluse Vätta Kalurite Seltsile.  


Vätta poolsaare tähtsaimaks punktiks sai Varese rand, kuhu ehitati kala vastuvõtupunkt. Sinna müüsid kalurid kogu oma kalasaagi.  

1949. a loodi kalurikolhoos Vätta Kalur. Kevadpüügi hooaja ja püügipiirkondade laiendamiseks võeti 50ndate aastate lõpus kasutusele traalerid. 1961. aastal täitus kolhoosi esimehe Konstantin Puuni ja brigadiri Olev Paltsu kauaaegne unistus, kui Vätta mehed suundusid kaugsõidulaeval SRT-4341 Atlandi ookeanile, esimeste saarlastena, heeringapüügile.  


Püüginorme täideti jõudsalt, mistõttu otsiti kalale uusi töötlemisvõimalusi. Kärsa sadamas alustati vürtsikilu soolamise ja räime suitsutamisega. Esimene suitsutsehh alustas tööd 15.09.1960. Sellest ajast on samal territooriumil püsinud kalatöötlemine tänaseni. Esimene suitsutsehh oli kolme suitsuahjuga puidust kuur, kuid tuleohutust silmas pidades valmis mõned aastad hiljem selle kõrvale kivist suitsu- ja preservitsehh.


1962. a jaanuaris ühendati kolhoosid Vätta Kalur, Murdlaine ja Kodurand, millega pandi alus jõulisele kalurikolhoosile Saare Kalur.  


1981. aastal valmis Kärsal uus tootmishoone, kus võeti kalade suitsutamiseks kasutusele auruahjud. Nende kasutamine lõpetati enne nõukogude aja lõppu. Kala hakati uuesti suitsutama alles selle aastatuhande alguses, mil tootmist rekonstrueeriti ning võeti kasutusele elektrilised suitsuahjud. Samas hoones toimub töö ka tänasel päeval.  

Nõukogude võimu lõpuaegadel oli Kärsale järgi jäänud kaks väikest traallaeva. Laev läks õhtul merele ja tootmistööpäeva alguseks jõuti värske kalaga sadamasse, mis otse tootmisesse suunati.  
 

Kalurikolhoos Saare Kalur reorganiseeriti aktsiaseltsiks enne Nõukogude Liidu lõppu. Seoses isemajandamisele üleminekuga hakati moodustama tütarettevõtteid ning Vätta kalatööstusest loodi 1992. a alguses AS Vätta.  

Alustati ahvena fileerimisega – algul viidi värsked fileed Soome, hiljem lennukiga Šveitsi. Samuti tarniti Valgevenesse külmutatud räime. 1990ndate keskpaigas, kui kala hakkas vähenema, otsiti alternatiivseid tegevusvaldkondi. Paaril suvel tegeleti mustikate kokkuostuga. Marjad külmutati ja viidi Rootsi.


1997. a sügisel müüdi Vätta kalatööstus AS Läätsale. Töötajad viidi üle Nasval asuvasse külmhoonesse, mistõttu lõpetati Kärsal mõneks ajaks töö.  

Kalatööstuse uus ajajärk

04.02.1998 sai alguse Vätta kalatööstuse uus ajajärk, kui tööstus osteti välja ja loodi ettevõte nimega OÜ Lukes Projekt. Aastal 1999 alustati Kärsal suurte ehituslike ümberkorraldustega. Sama aasta septembrikuus muudeti kalatööstuse nimeks OÜ Vettel. Vetteli nimi jäi püsima veidi üle 20 aasta.  Vetteli algusaegadel toodeti vürtsikilu, millele lisandus ahvena ja koha fileerimine ning alustati paneeritud toodete valmistamisega. Kalapüügiga jätkati kuni 2005. aastani, kui alustati punase kala tootmisega.

2003. aastast läks ettevõte üle rahvusvahelisele investeerimisfondile ning jätkati ehituslike parendustega – valmis uus kulinaariatsehh, labor ja külmhoone, rekonstrueeriti fileetsehh ja ehitati välja viilustustsehh.


Seoses Soome turule suundumisega, kasvas OÜ Vettel 2005. aastal suurimaks kala töötlemise ettevõtteks Eestis. Alates 2020. a lõpust on hakatud tugevat rõhku panema ka Eesti turule. Ümberkorralduste tõttu muudeti ettevõtte nimi Heimon Kala OÜ-ks. Peale grupile kuulunud Soome äride müüki, muudeti ettevõtte nimeks Saare Kala Tootmine OÜ ning tuldi turule uue brändiga – Saare Kala.  

Nagu kogu PRFoods AS grupp nii ka Saare Kala on innovaatiline ja keskkonda väärtustav kalatööstus ja innovaator. Meie sooviks on olla suunanäitaja ja eestvedaja nii kvaliteedi, toodete maitse, välimuse, tootmismeetodite kui ka pakkelahenduste poolest.


Kunagistest visadest rannakaluritest ja tublidest naistest alguse saanud kalatööstus on läbinud pika tee. On jõutud kvaliteetse tänapäevase tootmiseni, kus tehakse tööd ISO 22000 ja BRC standardi järgi ja valmistatakse mitmeid erinevaid tooteid vikerforellist ja lõhest.  


Täna kanname uhkelt Saare Kala kaubamärki ning meie töötajad on tubli saarte mehed ja naised. Toodame mereäärses tehasel Saaremaal, või nagu meie ekspordipartnerid ütlevad „maailma äärel“, innovaatilisi ja kõrgeima kvaliteedistandardi järgi valmistatud tooteid pidades silmas Saaremaa rannarahva sajanditevanuseid traditsioone.